Kategoria: Użytkownicy prywatni

Euroins przystąpiło do postępowania upadłościowego 9 czerwca 2023 r. 1. Wszystkie polisy Euroins wygasają 7 grudnia 2023 r. 2. Od 8 grudnia 2023 r. musi być ubezpieczona inna polisa 2. Pieniądze za okres nieubezpieczonego od 8 grudnia 2023 r. data ważności polisy zostaje odzyskana z FGA 2. Po 8 grudnia procedura będzie bardziej uproszczona 2. […]
Brak posiadania ważnego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) może mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne dla osoby, która jest właścicielem pojazdu. Poniżej przedstawiam niektóre z najważniejszych konsekwencji: Podsumowując, brak posiadania ważnego ubezpieczenia OC może mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że posiada się ważne ubezpieczenie OC na czas i regularnie […]
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Komunikacyjnej (OC) jest fundamentalnym aspektem posiadania i eksploatacji pojazdu. Jest to wymóg prawny w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce, i ma na celu ochronę zarówno właściciela pojazdu, jak i innych stron zaangażowanych w wypadek. Tutaj omówimy dlaczego OC jest tak istotne i dlaczego każdy właściciel pojazdu powinien zrozumieć […]